Úvod

Každý pôrod je jedinečným zážitkom. Príchod dieťaťa na svet významne zasiahne do všetkých sfér života ženy a nezáleží na tom, či je to po prvý krát, alebo opakovane.

Úlohou duly je poskytnúť matke v tomto procese predovšetkým psychickú a emocionálnu podporu, lebo spôsob akým žena rodí má zásadný vplyv na formovanie jej sebavedomia, rodičovských kompetencií, vzťahu s dieťaťom i na budúcom formovaní dieťaťa samotného.

Nikdy nevieme, čo nás pri pôrode čaká, preto ho vnímam ako okamih absolútneho nasadenia všetkých fyzických síl a duševných zdrojov, ktoré dula dáva k dispozícii matke, aby táto mala možnosť priviesť na svet svoje dieťa v pocite pokoja, vyrovnanosti, bezpečia a rešpektu.